Týždeň zodpovedného podnikania 2016

Týždeň zodpovedného podnikania opäť priniesol zaujímavé diskusie

V rámci aktivít určených pre širokú verejnosť sme sa venovali napríklad zodpovednému podnikaniu v krajinách východu či predchádzaniu plytvania s jedlom, oblečením či inými tovarmi, ktoré zbytočne končia v koši. Vzdelávanie verejnosti prebiehalo interaktívnou cestou, a teda prostredníctvom zaujímavých diskusií s odborníkmi na túto tému, workshopov či premietania filmov. Podujatia pre verejnosť boli bezplatné. Čo ste sa mohli dozvedieť?

18. máj 2016, 17:00-20:00

Impact Hub Bratislava
„Prečo a ako podnikať zodpovedne v Európe a jej susedstve“

Európska únia je presvedčená, že zodpovednosť v podnikaní je dôležitá pre udržateľnosť, konkurencieschopnosť a inovatívnosť firiem, ako aj celej ekonomiky. Európske inštitúcie tieto praktiky presadzujú v celej únii i v rámci obchodných vzťahov s asociačnými krajinami a regiónmi. Vďaka tejto spolupráci sú podnikatelia z asociačných krajín motivovaní dodržiavať medzinárodné štandardy.

Prečo je dôležité, aby sme zodpovedné podnikanie presadzovali aj v rámci medzinárodných vzťahov? Ako to vnímajú susedia Európskej únie?

V stredu 18. mája vám naši zahraniční partneri predstavili, ako firmy zodpovedne podnikajú v Gruzínsku a na Ukrajine. Navyše ste mohli diskutovať i o prístupe európskych firiem k etickému a férovému biznisu, a to priamo so zástupcom Európskej komisie.

Diskutujúci:
  • Lenka Surotchak, riaditeľka, Nadácia Pontis
  • Zissimos Vergos, team leader Oddelenia pre súkromný sektor, rozvoj, obchod a regionálnu integráciu, DEVCO, Európska únia
  • Lela Khoperia, programová koordinátorka pre zodpovedné podnikanie, Centrum pre strategický výskum a rozvoj Gruzínska
  • Olha Yankovskaya, programová koordinátorka, CSR Ukraine
  • Tina Stambolishvili, vedúca marketingovej komunikácie, GPI Holding

19. máj 2016, 18:00-21:00

Impact HUB Bratislava
Diskusia o (ne)plytvaní jedlom spojená s premietaním dokumentu Taste the Waste.

Štvrtková diskusia sa niesla v duchu zodpovednej spotreby. V minulosti sme podobnú diskusiu venovali téme Dumpster divingu. Tento rok sme sa pozreli na to, ako môže každý z nás, ale aj firmy, dopomôcť k tomu, aby chutné a zdravé plodiny nekončili v koši len kvôli svojmu pokrivenému tvaru alebo kvôli ich predávaniu v nadmerných obaloch, ktoré spotrebitelia nemajú šancu spotrebovať.

Po diskusii nasledovalo premietanie dokumentárneho filmu „Taste the Waste

Diskutujúci:
  • Lucia Hrašková, zakladateľka, občianske združenie Free Food
  • Richard Bendík, riaditeľ nákupu, Kaufland Slovenská republika
  • Petr Hanzel, riaditeľ, Bezobalu, z. ú. - Institut pro podporu šetrné distribuce a uvědomělé spotřeby