Registrácia

Ďakujeme, že ste sa rozhodli registrovať na Workshop alebo Summit. Sme veľmi radi, že Vás na niektorom z podujatí uvidíme.

Čo zahŕňa registrácia na workshop:

Registračný poplatok na Workshop Great Customer Service zahŕňa vstup pre jednu osobu na workshop, ktorý sa uskutoční dňa 16. mája 2016 v Impact HUBE v Bratislave. V cene sú materiály, výtlačok knihy Zingerman's Guide to Giving Great Service, občerstvenie, ľahký obed a možnosť dozvedieť sa kvalitné informácie o efektívnom zákazníckom servise priamo z úst zakladateľa jednej z najúspešnejších malých amerických firiem – Ariho Weinzweiga.

Registrácia na workshop

Na exkluzívny workshop Ariho Weinzweiga sa môžete registrovať cez portál týždenníka Trend tu: http://bit.ly/AriWeinzweighWorkshop


Čo zahŕňa registrácia na summit:

Registračný poplatok na CEE CSR Summit zahŕňa vstup pre jednu osobu na summit, ktorý sa uskutoční dňa 17. mája 2016 v Starej Tržnici v Bratislave, konferenčné materiály, výbornú kávu priamo od kaviarne Dobre&Dobré, zdravé občerstvenie a obed od Bistro Soupa a celodenný nápor informácií, inovatívnych nápadov a inšpirácií z celého sveta.

Do kedy sa môžete registrovať:

Uzávierka registrácií je 13. mája 2016 o 12:00. Počet miest je obmedzený.

Čo sa stane po registrácii:

Po registrácii Vám doručíme potvrdzovací e-mail a o pár dní aj poštou zálohovú faktúru, ktorú je potrebné uhradiť. Ak potrebujete na faktúru číslo objednávky, prosím uveďte ho do poznámky, resp. nám ho pošlite e-mailom. Ak by Vám e-mail s potvrdením registrácie neprišiel, prosím obráťte sa na nás telefonicky na 0948 688 879 alebo e-mailom na blf@nadaciapontis.sk.

Registrácia je záväzná.

Tesne pred konferenciou sa Vám ešte pripomenieme, aby ste nezabudli.

Registrácia na Summit

Skorá registrácia do 30. apríla 2016 Bežná cena
Firma 159,00 € 219,00 €
Člen Business Leaders Forum Slovensko 119,00 € 159,00 €
MVO/verejná správa 119,00 € 159,00 €

K cene bude pripočítaná DPH vo výške 20% podľa platnej legislatívy.

Kontaktné údaje

Meno:
Priezvisko:
Tel.kontakt:
E-mail:

Fakturačné údaje

Spoločnosť:
Ulica, číslo:
Mesto:
PSČ:
Krajina:
IČO:
IČ DPH:
DIČ:
Poznámka:

Nedá sa prečítať? Iný text..
Kontrolný text:
Odoslaním registrácie poskytujete Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, tel. kontakt, e-mail a údaje o firme pre Nadáciu Pontis so sídlom Zelinárska 2, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 317 848 28, registrovanú podľa zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách na Ministerstve vnútra SR dňa 7. 11. 1997 pod registračným číslom 203/Na - 96/463 ako prevádzkovateľovi podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov („Zákon o ochrane osobných údajov") za účelom spracovania v rámci prípravy podujatia a jeho sprievodných aktivít: CEE CSR Summit 2016. Ako dotknutá osoba máte viaceré práva podľa § 28, 29 a 30 Zákona o ochrane osobných údajov (napr. právo vyžadovať opravu nesprávnych údajov, vyžadovať likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil).