Stačí si uvedomiť, že nemusíme robiť všetko sami

Stačí si uvedomiť, že nemusíme robiť všetko sami

O zapájanie zamestnancov, dodávateľov, neziskoviek a najmä zákazníkov do vývoja produktov a služieb má záujem čoraz viac firiem. O procese známom ako co-creation, jeho výhodách i úskaliach bude 13. novembra na CEE CSR Summit-e 2018 v Bratislave hovoriť Maarten Pieters (NL) zo spoločnosti Signify.

 

Prečo firmy potrebujú co-creation? Čo im prináša?

Popularita co-creation stúpa mimoriadne rýchlo a to z dobrého dôvodu: tento prístup prináša výsledky. Produkty a služby vyvinuté v spolupráci so zákazníkmi majú relatívne veľký úspech – zvýši sa ich predaj, majú dokonca pozitívny vplyv na lojalitu zákazníkov. Výsledok procesu co-creation predstavuje relevantnejší a atraktívnejší produkt, ktorý je pre cieľovú skupinu ľahšie rozpoznateľný. Úplná spolutvorba sa osvedčuje ako rýchly, lacný a inšpiratívny spôsob, ako dosiahnuť udržateľný úspech v dnešnej dobe plnej špecifických výziev.

Aké sú hlavné princípy tohto prístupu?

Existuje 7 základných princípov, ktoré vyplývajú z tejto definície: „Úplná spolutvorba, či co-creation, je transparentný proces vytvárania hodnoty za neustálej, produktívnej spolupráce a podpory všetkých relevantných skupín, pričom koncový užívateľ predstavuje najväčšiu prioritu.“

  1. Spoločne. Úplná spolutvorba je založená na rovnocennej spolupráci medzi všetkými dôležitými skupinami, či už sú externé alebo interné.
  2. S koncovým užívateľom. Práve zákazníci majú ústrednú rolu v celom procese.
  3. Permanentnosť. Koncoví užívatelia a iné relevantné skupiny sa neustále zapájajú do každej fázy úplného co-creation procesu.
  4. Produktivita. Úplná spolutvorba vedie k realizácii spoločne vytvoreného riešenia.
  5. Transparentnosť. Počas celého procesu by mali byť relevantné informácie dostupné každému účastníkovi.
  6. Podpora. Co-creation je podporovaná všetkými zapojenými skupinami.
  7. Hodnota. Vytvorenie hodnoty je výsledkom celého procesu úplnej spolutvorby, či už ide o hodnotu určenú pre koncových zákazníkov, zapojené organizácie alebo planétu.

Zdroj: The 7 Principles of Complete Co-creation

Zaviesť niečo také v organizácii určite nie je jednoduché. Na čo by mala byť firma pripravená, ak chce začať s co-creation?

Takéto pretvorenie organizácie vyžaduje zmenu jej kultúry, úpravy zaužívaných prístupov a štruktúr, predstavenie nových nástrojov a ochotu poskytnúť pomoc zamestnancom pri prekonávaní predsudkov a prekážok voči tejto myšlienke. Ide o oveľa inkluzívnejší spôsob robenia vecí založený na komunikácii a spolupráci. Vyžaduje si najmä otvorenú myseľ!

Úplná spolutvorba je dobrodružstvom, ktoré volá po otvorenosti, zvedavosti, prekonávaní strachu a vzdaní sa potreby mať všetko pod kontrolou. Pre niektorých to môže byť náročné. Pre iných zas oslobodzujúce. Čo je najdôležitejšie, treba ľuďom poskytnúť priestor na oboznámenie sa s celým princípom a nechať ich skúšať zahrnúť ho do svojho pracovného režimu.

Co-creation je aktuálny trend. Šíri sa však dostatočne rýchlo?

Co-creation nie je novým procesom, no v posledných rokoch je skutočne na vzostupe naprieč celým priemyslom. Dôvodom sú práve pozitívne výsledky a široká podpora, ktoré idú ruka v ruke s vytvorenými riešeniami. V niektorých častiach sveta, ako napríklad v Škandinávii, je co-creation oveľa bežnejšou praxou než na iných miestach. No aj v najvzdialenejších kútoch sveta sú ľudia viac a viac otvorení tomuto prístupu. Aby si však mohli spoločnosti skutočne osvojiť „úplnú spolutvorbu“ a ťažiť z nej, ako to popisujeme so Stefanie Jansen v našej knihe The 7 Principles of Complete Co-creation, musia skutočne zintenzívniť svoje snaženie. Existuje niekoľko veľmi úspešných príkladov firiem, ktoré plne využívajú tieto princípy vo svojom podnikaní, no stále to nie je dosť. Preto som aj ja taký zapálený zdieľať svoju skúsenosť.

Čo si o tomto prístupe myslia radoví zamestnanci vo vašej domovskej firme Signify?

Dve zo štyroch základných hodnôt Signify sú priamo spojené s co-creation: „Zákazník nadovšetko“ a „Spoločne väčší“. Preto nie je príliš veľkým prekvapením, že sa neustále snažíme zapájať relevantných ľudí do nášho výrobného ekosystému. Vidíme, že zamestnanci naprieč celou organizáciou cítia, že spolupráca so zákazníkmi a ich produktívne zapojenie sú rozhodujúce pre úspešný výsledok. Preto sú veľmi otvorení spolutvorbe – samozrejme, niektorí viac, iní menej. Keď sa však už raz zapoja, sú nadšení a chcú viac. Alebo, ako mi povedal kolega z inovácií: „Keď raz zažiješ silu spolutvorby, tak sa už nevrátiš k spôsobu, akým si robil veci predtým.“ Výzvou pre ľudí je naučiť sa využívať co-creation od úplného začiatku a vytvoriť z toho „normálny“ spôsob práce. Musí sa to stať súčasťou samotnej DNA spoločnosti.

Našla si spolutvorba miesto aj vo vašom každodennom živote?

Áno. Popravde, co-creation je spôsob života. Dokáže zmeniť uhol pohľadu na veci, dokáže vás otvoriť iným a byť tak empatickejšími. Nikto nemá všetky odpovede. Všetci vieme, že spoločne sme silnejší a dokážeme viac. O tomto je celá myšlienka úplnej spolutvorby. Znamená, že si uvedomíme, že nemusíme robiť všetko sami. Pomôže nám lepšie porozumieť tým, na ktorých nám záleží, a zapojiť ich viac do nášho každodenného života, výsledkom čoho je silnejšie puto. Odporúčam to skutočne každému! Raz co-creator, navždy co-creator!