Henkel Slovensko: To, ako bude vyzerať naša planéta, závisí od jednotlivcov

Henkel Slovensko: To, ako bude vyzerať naša planéta, závisí od jednotlivcov

Šampióni udržateľnosti. Projekt spoločnosti Henkel Slovensko je zameraný na 3. a 4. ročník základných škôl. Ako učiť hravou formou o šetrení energií? Navštívte stánok Šampiónov udržateľnosti na Zodpovednom trhovisku 13. novembra v Starej tržnici. Niečo málo si o tom však môžete prečítať aj v rozhovore so Zuzanou Kaňuchovou, ktorá vedie firemnú komunikáciu spoločnosti.

Čo váš motivovalo k vytvoreniu tohto projektu?

Inšpirovaní mottom „Ak chceme niečo zmeniť, musíme začať od seba,“ začali zamestnanci Henkel Slovensko školiť deti na základných školách po celom Slovensku. Cieľovou skupinou sú žiaci 3. a 4. ročníkov základných škôl keďže práve na týchto stupňoch environmentálna výchova ako samostatný predmet neexistuje. Téma je jednouchá, naučiť ich správať sa šetrne voči životnému prostrediu a byť vzorom súrodencom, rodičom a okoliu. Projekt Šampióni udržateľnosti v minulom roku vďaka stovke ambasádorov absolvovalo viac ako 5000 detí na desiatkach slovenských škôl naprieč krajinou. Vďaka tomu sa môže ušetriť ročne až 50 miliónov litrov vody či 2,6 milióna kWh elektriny.

Ako by sa mal tento projekt pretaviť do domácností detí?

Uvedomujeme si, že ak nezmeníme návyky budeme v roku 2050 potrebovať päť planét. Náš projekt prináša do 3. a 4. ročníkov základných škôl vzorovú hodinu, na ktorej sa deti hravou formou učia, ako môžu veľmi jednoducho šetriť vodou, energiami či znížiť množstvo odpadu. Interaktívna hodina, vedená zamestnancami spoločnosti Henkel Slovensko, dáva deťom praktický návod, ako môžu šetriť životné prostredie tým, že:

  • vypínajú vodu, keď ju nepotrebujú (napríklad pri umývaní zubov),
  • zhasnú svetlo vždy, keď odídu z miestnosti,
  • úplne vypnú televízor (nestačí šťuknúť ovládač, pretože vtedy je televízor v pohotovostnom móde a stále spotrebúva elektrinu),
  • zatvoria chladničku hneď potom, ako z nej vyberú jedlo,
  • použijú namiesto jednorazovej kuchynskej utierky radšej textilnú,
  • používajú uteráky tak, aby neputovali hneď do koša na pranie.

Akým spôsobom je spoločnosť Henkel šampiónom udržateľnosti?

V tomto projekte naši dobrovoľníci musia absolvovať špeciálne školenie. Zároveň do rúk dostávajú všetky podklady pre interaktívnu hodinu, ako napríklad animované video s postavičkou zemegule. Pomocou tipov získaných na hodine sa zo žiakov stávajú malí ambasádori, ktorí tému udržateľnosti šíria aj vo vlastnej rodine, domácnosti a okolí. Pre rok 2017 sme si stanovili cieľ naučiť zásadám udržateľnosti 3 000 detí. Túto ambíciu sme naplnili už v júni. Našich zamestnancov motivujeme vrátiť sa na svoju školu, stretnúť bývalých učiteľov a absolvovať s deťmi užitočnú hodinu. Počet našich aktívnych ambasádorov už vďaka tomu prekročil číslo 100 a dnes môžeme hrdo prehlásiť, že sme prekročili hranicu 7 000 detí.

Prečo ste sa rozhodli do projektu zapojiť?

Uvedomujeme si, že sú to práve domácnosti a jednotlivci, ktorí v konečnom dôsledku ovplyvňujú nakladanie so zdrojmi. Snažíme sa ich zasiahnuť ešte v rannom veku, tak aby do svojej rodiny každé dieťa vnieslo túto filozofiu a motivovalo aj ostatných pridať sa. Pre našich zamestnancov je to zase pekná príležitosť ako sa vrátiť späť do svojej školy a ovplyvniť okolie, v ktorom vyrastali a pôsobili.

Máte nejaké zaujímavé zážitky, postrehy či dojmy z vyučovania s deťmi?

Zážitky sú iba pozitívne, kedže deti majú radosť z nových tvárí na škole a téma je pre nich zaujímavá. Celá hodina je koncipovaná hravou formou a v závere každé dieťa dostáva malý darček ako odmenu za aktivitu aj ako pripomienku, aby to čo sa naučilo vnieslo aj do svojej rodiny. Stáva sa nám, že nám samotní rodičia dávajú spätnú väzbu, kedy deti po absolvovaní hodiny začnú zavádzať naučené veci,napríklad šetrenia vodou pri umývaní zúbkov či triedení odpadu aj od rodičov a starých rodičov a sú veľmi striktné. Veríme, že táto osveta pomôže zasiahnuť celú rodinu práve prostredníctvom týchto malých ambasádorov.


O tom, že vyučovanie o udržateľnosti a ekológii vie byť zábavné aj užitočné zároveň, sa presvedčili napríklad v minulom roku aj žiaci ŽŠ na Nobelovom námestí 6 v Bratislave. „Dôležitosť témy udržateľnosti si stále viac uvedomujeme aj my v škole. Práve preto sme uvítali iniciatívu spoločnosti Henkel Slovensko zorganizovať interaktívnu vyučovaciu hodinu práve u nás. Žiaci sa z nej veľmi tešili a hravou formou spoznali zdroje a dôležitosť šetrenia akejkoľvek energie v záujme ochrany prírody. Verím, že vedomosti, ktoré dnes získali, budú ďalej rozvíjať a využívať v bežnom živote, ako doma, tak aj v prostredí školy,“ zhodnotila riaditeľka školy, Valéria Fogašová.

Do projektu Šampióni udržateľnosti sa môže prihlásiť každá základná škola na Slovensku cez webovú stránku zriadenú spoločnosťou Henkel Slovensko, www.sampioni.sk. Web obsahuje všetky informácie o projekte vrátane kvízu, v ktorom si otestujete svoje znalosti.