Speakri

Maarten Pieters | Signify (NL)

 

Maarten Pieters vedie oddelenie co-creation (t.j. spolutvorby) v Signify, predtým Philips Lighting. Spolu so svojím tímom pracuje na tom, aby si zamestnanci naprieč celou firmou osvojili myšlienku co-creation, ktorá označuje spoluprácu na vývoji s ľuďmi mimo spoločnosti, pričom môže ísť o dodávateľov, médiá či samotných zákazníkov. Maarten je tiež spoluautorom nedávno vydanej publikácie Sedem princípov úplnej spolutvorby (The 7 Principles of Complete Co-creation), ktorá je komplexným a praktickým sprievodcom v tejto téme.

Lavinia Kochanski | Kaufland (DE)

Lavinia Kochanski vyštudovala podnikovú ekonómiu a od roku 2014 pracuje v spoločnosti Kaufland. Od jej nástupu do firmy si prešla viacerými pozíciami na rôznych oddeleniach. Od októbra 2017 vedie oblasť spoločenskej zodpovednosti na medzinárodnej úrovni. So svojím tímom posúva aktivity firmy v oblasti CSR vpred a v spolupráci s ďalšími oddeleniami, obchodnými partnermi a dodávateľmi vytvára z Kauflandu zodpovednejšiu a zelenšiu firmu.

Barbora Ruščin | Deutsche Telekom (SK)

Barbora pracuje v Deutsche Telekom na pozícii Senior Employer Brand Consultant, pracovné skúsenosti má z oblasti marketingu, komunikácie, IT aj HR. Venuje sa dizajnu a kultúre organizácií s dôrazom na angažovanosť zamestnancov, spokojnosť zákazníkov a prevádzkovú výnimočnosť. Aj v dôsledku jemných záchvevov predčasnej krízy stredného veku aktuálne venuje Barbora veľa času spolupráci so svojím nedávno objaveným feministickým Ja na témach podpory rodovo uvedomelých a vyvážených organizácií.

Alessandro Lagazio | IKEA

Alessandro sa v spoločnosti IKEA stará o zamestnancov a firemnú kultúru krajín Českej republiky, Maďarska a Slovenska. Pracovné skúsenosti získal v Taliansku a USA. Spolu so svojím tímom sa Alessandro usiluje podporiť angažovanosť zamestnancov, ako aj rozmanitosť a inklúziu v pracovnom prostredí, v ktorom každý prosperuje a kde rovnosť je integrálnou súčasťou všetkých biznis procesov.

Pia Webb | odborníčka na kvalitu života a kariérna koučka (SE)

Pia Webb inšpirovala a koučovala tisíce manažérov zo Švédska a Veľkej Británie. Ako odborníčka na kvalitu života, životný a kariérny koučing poukazuje na spojenie medzi úspechom jednotlivca a úspechom samotnej organizácie. Na základe svojich skúseností vytvorila v roku 2009 Webbs Quality of Life Model, ktorý od svojho vzniku zmenil životy mnohých ľudí k lepšiemu. Jej cieľom je rozšíriť tento model globálne. Svoje odporúčania spísala aj do motivačnej príručky Zlepšite kvalitu svojho života švédskym spôsobom (Improve Your Own Quality of Life: The Swedish Way), ktorá sa dostala do finále Medzinárodnej knižnej ceny v USA v kategórii Motivačná kniha.

Soňa Slobodníková | Útvar hodnoty za peniaze, Ministerstvo financií SR

Soňa pracovala na Útvare hodnoty za peniaze Ministerstva financií SR od jeho vzniku v júni 2016. Podieľala sa na tvorbe revízií výdavkov na zdravotníctvo a na politiky trhu práce a sociálne politiky. Spolu s kolegami z analytických útvarov ďalších ministerstiev pripravili a v októbri 2018 vydali analýzu nákladov a prínosov terénnej včasnej intervencie pre deti so sluchovým postihnutím „Počúvajme potreby včasnej intervencie“. Od novembra 2018 pracuje na Inštitúte finančnej politiky Ministerstva financií SR.

Tatiana Švrčková | Slovak Telekom

 

V rámci oddelenia korporátnej komunikácie má na starosti zodpovedné podnikanie, filantropiu a korporátny sponzoring. Telekom zastupuje v pracovných skupinách a združeniach ako BLF, ASFIN. Stála pri zrode grantových programov Hľadáme ďalší zmysel pre podnikanie nepočujúcich, operačnom programe Mobilný pedagóg, vzniku Fondu pre transparentné Slovensko, Darcovských SMS správ. Dlhodobo spolupracuje s rôznymi neziskovými a príspevkovými organizáciami – Dobrý anjel, Dom na polceste Veľký Slavkov, Horská záchranná služba, OZ Nepočujucedieta.sk, Od emócií k poznaniu, Komenského inštitút, Teach for Slovakia.

Jaroslav Grygar | Whirpool Slovakia

Jaroslav má trinásť rokov praktických skúseností v oblasti riadenia ľudských zdrojov, rozvoja zamestnancov, tvorby firemných hodnôt, filantropie, dobrovoľníctva, koučingu, lean manažmentu, WCM, implementácii ISO noriem či vyjednávania. Od roku 2014 pôsobí v spoločnosti Whirlpool Slovakia na pozícii Senior HR Manažéra, kde zodpovedá za úsek ľudských zdrojov vrátane internej a externej komunikácie/PR, CSR, rozvoja a vzdelávania zamestnancov. Je tiež projektovým lídrom stratégie spoločenskej zodpovednosti v regióne EMEA.

Kristína Hudeková | čiernalabuť.sk

 

Šéfredaktorka webového portálu o životnom prostredí, vzdelávaní, spoločnosti a spiritualite čiernalabuť.sk. Študovala žurnalistiku a manažment prírodných zdrojov. Okrem publikovania článkov vedie pravidelnú rubriku s tipmi pre ekologický život v Rádiu_FM. Je dlhoročná vegetariánka a aktívna mestská cyklistka.

Peter Jančárik | Seesame

Peter je partnerom a stratégom PR agentúry Seesame, kde vedie Social Impact tím. Viac ako 12 rokov sa venuje komunikácii firiem, ale aj občianskych iniciatív a neziskových organizácií. Ako spoluzakladateľ projektu Konšpirátori.sk ukazuje, čo môže súkromný sektor robiť v boji s dezinformáciami a fake news. Vedie workshopy, trénuje a tvorí komunikačné stratégie a kampane, ktoré firmám a organizáciám pomáhajú viesť zmysluplný dialóg.

Marcela Krajčová | Philip Morris Slovakia

Marcela pôsobí ako Manager People & Culture v spoločnosti Philip Morris Slovakia. V minulosti pracovala ako HR Business partner pre rozvoj, vzdelávanie a recruitment. Zároveň riadila viaceré regionálne a globálne projekty zamerané na zmenu a transformáciu. Cenné vedomosti a skúsenosti získala Marcela v HR konzultingu, kde dizajnovala a realizovala projekty rozvoja, výberu, hodnotenia a diagnostiky. Blízko má i k neziskovému sektoru a ako vyštudovaná andragogička sa snaží kontinuálne vzdelávať. Získala HOGAN, MBTI, NPL Practitioner certifikáciu, absolvovala viacero coaching výcvikov, workshopov, tréningov, konferencií ako účastníčka, či prednášajúca.

Katarína Kretter | ENVI - PAK

 

Od roku 2008 pracuje v OZV ENVI – PAK, kde má na starosti marketing, internú a externú komunikáciu, vzdelávacie projekty pre verejnosť a zároveň je i hovorkyňou spoločnosti. Predtým pôsobila v komunikačných a reklamných agentúrach, v ktorých sa venovala technológiám a zdravotníckym témam.

Dušan Matuška | OCTAGO

Dušan alebo tiež Dušky je spoluzakladateľom zdravej spoločnosti OCTAGO. S kolegami sa už 4 roky venujú výstavbe workout ihrísk pre mestá, školy, rezorty a záhrady na Slovensku ale aj v zahraničí. Záleží im na pohybe všetkých generácií a preto organizujú aj festivaly pohybu na školách s názvom Rozhýb Svoju Školu. V minulom roku začal Dušky v OCTAGO budovať divíziu služieb pre firmy, ktorá získava čoraz väčšiu popularitu. Zdravie vo firmách sa rozhodol riešiť inak, ako sa to robilo doteraz. Po OCTAGOvsky 🙂

Michaela Mudroňová | Človek v ohrození

Michaela sa dlhodobo zaoberá témou služieb zamestnanosti pre znevýhodnené skupiny, spolupracuje s biznis sektorom, štátnou správou, školami a mimovládnymi organizáciami pri zavádzaní inovatívnych programov zamestnanosti. V organizácii Človek v ohrození pôsobí rok na pozícii Koordinátorka pracovného poradenstva vo vylúčených rómskych lokalitách, predtým sa 5 rokov venovala téme zamestnanosti mladých ľudí ako projektová manažérka Neziskovej organizácie EPIC.

Hana Nováková | ENVI - PAK

Pracovala vo viacerých nadnárodných spoločnostiach na rôznych odborných pozíciách, kde bola zároveň členkou vrcholového manažmentu. V roku 2003, ako zástupkyňa jedného zo zakladateľov, stála pri zrode spoločnosti ENVI – PAK, ktorá sa v roku 2004 stala prvou oprávnenou organizáciou v Slovenskej republike. Od roku 2005 zastáva pozíciu generálnej riaditeľky ENVI – PAK a v roku 2007 sa stala predsedníčkou predstavenstva tejto spoločnosti. Je aktívnou členkou rôznych asociácií. V oblasti odpadov sú to medzinárodné asociácie EXPRA a PRO-EUROPE, ktoré združujú väčšinu európskych organizácií zaoberajúcich sa zabezpečením povinností výrobcov vyplývajúcich z obalovej a odpadovej smernice EU.

Radek Pšenička | YIT Slovakia

Radek pracuje v spoločnosti YIT Slovakia od roku 2013 a vedie Oddelenie Business Development. Radek a jeho tím majú na starosti vyhľadávanie nových obchodných príležitostí. To zahŕňa vyhľadávanie nových pozemkov a projektov v zaujímavých lokalitách Bratislavy, následnú prípravu a úspešné zvládnutie celého akvizičného procesu. Radek veľmi aktívne reaguje na zmeny na trhu a vždy prináša nové nápady a myšlienky do spoločnosti, CSR aktivity nevynímajúc. Je nadšencom kvalitnej architektúry a urbanizmu, ako aj inovácii všetkého druhu.

Sandra Salamonová | Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu

Sandra Salamonová pôsobí ako riaditeľka Odboru koordinácie Agendy 2030 na Úrade podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu. Jej dlhoročné skúsenosti v oblasti tvorby verejných politík, vytvárania partnerstiev, európskych záležitostí, zahraničnej pomoci, v oblasti prípravy, programového aj finančného riadenia projektov ako aj ich hodnotenia, sú veľkým prínosom pre koordináciu Agendy 2030 a jej cieľov udržateľného rozvoja v podmienkach SR.

Petra Satinová | Slovak Business Agency

Petra pôsobí ako právnička pre Centrum lepšej regulácie, kde posudzuje vplyvy navrhovaných legislatívnych opatrení na mikro, malé a stredné podniky (MSP). V Centre vykonávajú Test MSP a navrhujú alternatívne riešenia v prospech podnikateľov. Analyzujú náklady a prínosy už existujúcej legislatívy a hodnotia gold-plating, čiže presah európskych smerníc v slovenskom právnom poriadku.

Michal Satur | Tatra banka

Nadšený inovátor s vášňou pre biznisové a technologické synergie. Aktuálne sa Michal venuje vytváraniu nového prostredia zameraného na fintech a start-upy. Jeho cieľom je spojiť dva svety – jeden plný nekonvenčných ideí a myšlienok, zatiaľ čo ten druhý je zacielený na tradičné bankovníctvo. V Tatra banke zároveň spolupracuje na strategických projektoch orientovaných na zákazníkov.

Lucia Skraková | Accenture

 

Lucia má v rámci Accenture personálneho oddelenia na starosti oblasti spokojnosti a angažovanosti zamestnancov, programy zamerané na ich zdravie a predovšetkým oblasť inklúzie a diverzity. Venuje sa primárne oblasti vytvárania podmienok pre pracujúcich rodičov, LGBT kolegov, podpory dievčat pri štúdiu v IT smeroch a podpory menšinových skupín v pracovnom procese a kariérnom raste. Na týchto témach spolupracuje s rôznymi neziskovými a príspevkovými organizáciami, predovšetkým s Aj Ty v IT.

Markéta Svobodová | IKEA

Markéta pracuje v spoločnosti IKEA od septembra 2017 ako Auditorka udržateľnosti (riziká a verifikácie). Pripravuje IWAY posudky/audity u poskytovateľov služieb IKEA v Českej republike, Maďarsku a na Slovensku. V spoločnosti tiež pracuje na niekoľkých medzinárodných projektoch. Pred tromi rokmi Markéta založila a dodnes vedie dobrovoľnícku skupinu zameranú na udržateľnosť zvanú RespON v neziskovej organizácii INEX-SDA. Okrem toho pracuje aj na doktoráte v oblasti udržateľnosti plastov.

Kamil Šimkovič | CVIČTE.SK

Kamil Šimkovič je spoluzakladateľom portálu o zdravom životnom štýle CVIČTE.SK, vydáva taktiež zdravé knižné bestsellery a organizuje unikátnu súťaž o najlepších trénerov FIT LEADER. S firemnými klientmi spolupracuje CVIČTE.SK aj v oblasti poskytovania zdravého cateringu a benefitov zameraných na zdravie a výkonnosť zamestnancov. Kamil predtým pôsobil v korporátnej sfére ako manažér ľudských zdrojov, od roku 2006 sa venuje podnikaniu.

Ján Záborský | TREND

Ján je absolventom Fakulty manažmentu Univerzity Komenského v Bratislave. V redakcii TRENDU pôsobí už takmer 19 rokov. Začínal ako reportér, zameriaval sa na oblasť financií a poisťovníctva. Postupne sa prepracoval až k pozícii zástupca šéfredaktora, kde pôsobí dodnes.